Voorwaarden

Privacyverklaring PIXZ B.V.

PIXZ Zuid Holland, hierna te noemen PIXZ, iis onderdeel van So-MC, the Social Media Company, KVK handelsnummer 52579352 – Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 maart 2016 | bijgewerkt op 16 april 2018 voor de wet AVG

Voor het gebruiken van de PIXZ website en PIXZ applicaties (inclusief de mobiele applicaties) gemaakt door PIXZ, gaat u akkoord met de voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen uw juridische identiteit beïnvloeden (uw rechten en uw plichten). Als u niet akkoord gaat met de PIXZ voorwaarden, kunt u PIXZ beter niet gebruiken. Wij bedanken u voor uw medewerking.
PIXZ AVG ; PIXZ maakt gebruik van derde partijen om de fotoservice PIXZ te promoten dit zijn: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIN, Wordpress en Google. De foto's mogen niet worden doorverkocht zonder uw toestemming.

De data die PIXZ van u heeft zijn: uw PIXZ gebruikersnaam, uw emailadres als u met uw mailadres bij ons bent aangemeld, of u met Facebook/Twitter/Google bij ons bent aangemeld (maar NIET uw gegevens daarvan), wanneer u lid bent geworden van PIXZ en welke foto's u geplaatst heeft bij ons. Derde partijen kunnen via www.PIXZ.nl/app uw foto delen op hun social media. Zij dienen wel altijd de naam van u als fotograaf daarbij te vermelden.
Staan er mensen op uw foto? Dan heeft u de plicht om hiervoor schriftelijk toestemming te regelen ALVORENS deze foto op PIXZ te delen. PIXZ is op geen één enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele claims richting personen op de foto's.

Heeft u meegewerkt met de PIXZ Zeeland Kalender/acties en of de ZeelandKalender bij ons gekocht dan hebben wij uw NAW gegevens, telefoonnummer, bankrekeningnummer en emailadres. Deze gegevens hebben wij enkel voor die doeleinden gebruikt. In de technische database hebben wij meer gebruikersgegevens zoals welke foto's u leuk vindt of als favoriet heeft en de locatiegegevens per foto. Deze gegevens worden automatisch opgeslagen maar die gebruiken wij niet in onze marketing.

Wij zullen u geen reclame sturen waar u niet op zit te wachten. PIXZ gebruikt Google Analytics voor het meten van app/web statistieken. Mocht u vragen hebben over uw privacy en rechten/plichten, horen wij het graag.

Via de apps en website PIXZ Zuid Holland worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. PIXZ B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.


Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat:

 1. Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 2. Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 3. Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 4. Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 5. Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

PIXZ B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14-05-2018 11:55:00.

Gebruik van persoonsgegevens Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Emailadres
 • Uw nickname
 • Uw (profiel-) foto
 • Geboortedatum
 • Bijzondere Persoonsgegevens (bijvoorbeeld; ras, godsdienst of levensovertuiging, gegevens over uw gezondheid, etc.)
 • IP-adres

Registreren Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen bestelling Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • Via social media

Daarnaast kunnen wij uw openbaar gepubliceerde foto’s die gedeeld zijn via PIXZ gebruiken voor reclamedoeleinden. Uw foto’s zullen echter nooit aan derde partijen verkocht worden zonder uw toestemming.

Contactformulier Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Locatiegegevens Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

App store De app die de dienst levert, is gedownload via een appstore van derden. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Publicatie Bij gebruik van de dienst worden de volgende gegevens gepubliceerd zodat ze op internet zichtbaar zijn voor iedereen:

 • uw (profiel-) foto
 • door u zelf opgegeven informatie

U kiest zelf welke informatie u publiceert. Het is mogelijk dat u hiermee te achterhalen bent.

Verstrekking aan derden Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU. Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Wij hebben geen bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Verder staan wij Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

 • Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor in deze verklaring genoemde doelen.

Websites van derden Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens

PIXZ is onderdeel van So-MC, the Social Media Company, Kleine Loo 4, 4694 CL Scherpenisser info@PIXZ.nl | kvk 52579352, BTW nr: NL1782.21.466.B01, Bankrekening NL52RABO0308530802.


Download de App


Download Pixz AppPIXZ App download
PIXZ Feed >

Laden...